Turnuva Sonuçları

Sıra No Ad Soyad Takım Lap Performans
1 SE*** TA***** ASTON MARTIN 01:01:04
2 UL** ÖZ******** HAAS 01:01:35
3 AR** GÜ*** MERCEDES AMG 01:02:53
4 CA* AK**** FERRARI 01:02:94
5 İB***** KA**** ALPHA TAURI 01:04:74
6 CA* ÇE*** MERCEDES AMG 01:07:27
7 SA** SC**** FERRARI 01:08:29
8 ER** Yİ****** REDBULL RACING 01:08:38
9 TU** KO* FERRARI 01:08:72
10 BE** DO** ALFA ROMEO 01:09:25
11 EM*** GÜ**** HAAS 01:09:31
12 KU*** DA******* HAAS 01:10:64
13 EL*** İN** ALPHA TAURI 01:11:11
14 KA**** HA* YI**** FERRARI 01:11:23
15 SA*** KA***** FERRARI 01:11:33
16 SE*** AR*** REDBULL RACING 01:11:40
17 MU****** ME** SA******* REDBULL RACING 01:11:80
18 ME**** AL* KU******* ASTON MARTIN 01:11:92
19 ME** İŞ*** FERRARI 01:11:98
20 EK*** BA*** REDBULL RACING 01:12:21
21 KA*** ME** ŞA** ASTON MARTIN 01:12:25
22 ER** YI****** ASTON MARTIN 01:12:44
23 ŞA** EF* FERRARI 01:13:16
24 BE**** BA**** ALFA ROMEO 01:13:19
25 UM** DA* REDBULL RACING 01:13:47
26 UM** US** MERCEDES AMG 01:13:70
27 BU*** TU** DU**** MCLAREN 01:13:74
28 KE*** ÇE*** MERCEDES AMG 01:13:78
29 DO****** SE***** FERRARI 01:13:92
30 ME*** MU****** AT**** REDBULL RACING 01:14:04
31 İL*** ÇI******* FERRARI 01:14:53
32 SE**** ZA*** REDBULL RACING 01:14:71
33 EN** YA* REDBULL RACING 01:14:72
34 BU*** SE** ŞE* HAAS 01:14:82
35 HA*** KA******* FERRARI 01:15:09
36 HA*** Bİ**** FERRARI 01:15:13
37 RA***** TÜ**** REDBULL RACING 01:15:27
38 EF* HA********* ALFA ROMEO 01:15:92
39 KA**** AK****** FERRARI 01:16:03
40 UM** KA** MERCEDES AMG 01:16:36
41 AR** HA*** KA***** REDBULL RACING 01:16:50
42 EF* YA**** FERRARI 01:16:57
43 ME** CA* FERRARI 01:16:73
44 Yİ*** OK**** REDBULL RACING 01:16:75
45 MU**** BE** AK*** FERRARI 01:16:92
46 Tİ****** Yİ*** CA****** MERCEDES AMG 01:17:02
47 ME**** AL* KU******* ASTON MARTIN 01:17:04
48 SE*** ZI**** REDBULL RACING 01:17:11
49 UM** DA* WILLIAMS RACING 01:17:18
50 BE**** KA******* REDBULL RACING 01:17:30

TİCARİ İLETİ ONAY METNİ VE İLETİŞİM İZNİ


İşbu Ticari İleti Onay Metni ve İletişim İzni ile SARAN İNTERNET TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. (“S SPORT PLUS”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle yönelik yenilikler, kampanya, promosyon duyuruları hakkında bilgi sahibi olmak, ürün ve hizmetlere yönelik avantajlardan yararlanmak için S SPORT PLUS’ın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, yarışma katılım formu kapsamında paylaştığım iletişim bilgilerim vasıtasıyla telefon, çağrı merkezleri, elektronik posta, kısa mesaj (SMS) vasıtalarıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ve haberleşme yapılmasına aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.

Telefon vasıtalarıyla ileti gönderilmesini rızam vardır.

Çağrı merkezleri vasıtalarıyla ileti gönderilmesini rızam vardır.

Elektronik posta vasıtalarıyla ileti gönderilmesini rızam vardır.

Kısa mesaj (SMS) vasıtalarıyla ileti gönderilmesini rızam vardır.

SARAN İNTERNET TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarakSARAN İNTERNET TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. (“S SPORT PLUS” ve/veya “Şirket” ve/veya “ Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

S SPORT PLUS tarafından 28.05.2022 ve 29.05.2022 tarihlerinde düzenlenen “MONACO GP KANYON’DA” etkinliği (“Etkinlik”) kapsamında www.monacogpkanyonda.com uzantılı web sitesi (“ Etkinlik Web Sitesi”) aracılığıyla ve/veya İstanbul’da yer alan Kanyon Alışveriş Merkezinin -2. Katında kurulacak etkinlik alanında (“ Etkinlik Alanı”) fotoğraf çekilerek ve görüntü kayıtları alınarak gerçekleştiğini belirtmek isteriz.

S SPORT PLUS’a vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini ve depolanabileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini ve aktarabileceğini, sınıflandırabileceğini ve kullanılmasının engellenebileceğini belirtmek isteriz.

İşbu, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni ”) KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla S SPORT PLUS olarak tarafımızca hazırlanmıştır.

Etkinlik Web Sitesi içerisinde başka siteler ile link bağlantıları bulunabilir, işbirliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin, iş ortaklarının, üçüncü partilerin reklamlarına yer verilebilir, kullanıcılar bu reklamlar aracılığıyla reklam veren üçüncü partilerin sitesine yönlendirilebilir. Bu haliyle Etkinlik Web Sitesi içerisinde link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak ve diğer sitelerin KVKK politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Etkinlik Web Sitesi üzerinden yarışma katılım formunu doldurmanız halinde; bu kapsamında vermiş olduğunuz kimlik bilgisi (ad-soyad) ve iletişim bilgisi (telefon numarası, adres, e-posta adresi)

  1. Etkinlik kaydınızın oluşturulması,
  2. Etkinlik kapsamında yarışmalara katılan katılımcıların sonuçlarının takibi, sonuçların açıklanması, ödül kazanan katılımcıların ödüllerinin, ödülün türüne göre, online olarak e-posta adreslerine ya da posta ile adreslerine gönderilmesi vasıtasıyla teminini sağlanması,
  3. Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
  4. Resmi makamlardan gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, hukuki ve ticari güvenliğinin temini

amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.

Etkinlik esnasında Etkinlik Alanında, etkinliğin ve S SPORT PLUS’ın tanıtımı ve reklamının yapılması amacıyla fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirilecektir. Bu fotoğraf ve video çekimi S SPORT PLUS’ın …….. adlı instagram, ….. adlı Facebook… adlı Twitter, ….. adlı Youtube hesabından paylaşılmaktadır. Buna ilişkin uyarı yazılarına etkinlik alanında yer verilmiştir. Etkinlik alanında bulunmanız nedeniyle fotoğraf ve/veya video çekimine denk gelmeniz söz konusu olabilir. Etkinlik alanında bulunmanız ve/veya yarışmalara katılım sağlamanız nedeniyle elde edilen görsel ve işitsel kayıtlarınız (fotoğraf ve video), reklam ve tanıtım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenebilecek ve sosyal medya platformlarından da paylaşılabilecektir.

Yine söz konusu kişisel verilerinizin burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak S SPORT PLUS veri tabanında dijital veya fiziki ortamda kayıt altına alınabileceğini, depolanabileceği, kaydedilebileceği ve muhafaza edilebileceğini belirtmek isteriz.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  1. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; yasal yükümlülükler gereği hukuki yetkileri dahilinde talep ettiği amaçlarla,
  2. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla,

sınırlı olarak, KVKK’nın 8. maddelerine uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, tarafınıza sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda S SPORT PLUS’ın Etkinlik kapsamında ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile Etkinlik katılımı için Etkinlik Web Sitesi üzerinden doldurduğunuz yarışma katılım formu aracılığıyla elektronik ortamda ve etkinlik alanında etkinliğin tanıtımının ve reklamının yapılması adına çekilen fotoğraf ve görüntü kayıtları ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi ise KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, e) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ şartları ve amaçlarıdır. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi hali ise, işbu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanız doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKKNIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) KVKK’nın 11. maddesinin 1. fıkrasının (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde başvuru oluşturarak, ıslak imzalı bir nüshasını yukarıdaki PTT Evleri Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:16 Sarıyer/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla; ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimizden yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunluluğu mevcuttur.

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası; yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Usule uygun olarak tarafımıza iletilen talebinize, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“ Tebliğ”) 7. maddesinin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on (10) sayfaya kadar ücret alınmayacak, on (10) sayfanın üzerindeki her sayfa için ilgili Tebliğ’de belirtilen tutarda işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.

Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nın 28. maddesinde sayılan halleri kapsaması veya S SPORT PLUS’ın servislerinden yararlanmanız nedeniyle hizmetlerin ifası için KVKK’ya uygun olarak verilerinizin meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekli ise, yapılan başvurunuzu red etme hakkımız saklıdır. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

S SPORT PLUS, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. S SPORT PLUS, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Kişisel bilgilerinizi; S SPORT PLUS Web Sitesi’ne üye girişi sonrasında ve/veya S SPORT PLUS Uygulaması’nda üye girişi sonrasında “Hesabım” menüsünde yer alan “Kişisel Bilgilerim” sayfasından güncelleyebilirsiniz.

Eğer pazarlama ve reklam iletişimlerimizi göndermeyi durdurmamızı isterseniz, e-devlet vasıtasıyla İYS üzerinden iletişim izinlerinizi iptal edebilir, iletilerde tarafınıza gösterilecek şekilde SMS ve/veya e-posta reddinde bulunabilirsiniz. Ayrıca, bizimle iletişim kanallarımızdan iletişime geçebilirsiniz.

6. KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI VE MUHAFAZASI

S SPORT PLUS, KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, S SPORT PLUS’a temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz üçüncü kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için idari ve teknik tedbirler almaktadır. Kişisel bilgileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde muhafaza edilmektedir. S SPORT PLUS’a iletmiş olduğunuz bilgilerin kimlere ne amaçla aktarılacağı işbu Aydınlatma Metni’nin (3) numaralı maddesinde belirtilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni uyarınca kişisel verilerinizi grup şirketleri ile paylaşmamız veya aktarmamız halinde de grup şirketleri yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve KVKK’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında üçüncü kişilere açıklayamayacaklardır.

S SPORT PLUS, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak,

  1. kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  2. kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  3. (iii)kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall'lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak

için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır.

S SPORT PLUS, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak, kişisel verinin tamamının veya herhangi bir parçasının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almak ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini de almaktadır.

İşbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması vb. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Etkinlik Web Sitesi’ne ve/veya internete erişiminiz ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle verilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz üçüncü kişilerce erişiminden herhangi bir sorumluluğumuz yoktur.

Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz takdirde, ihlali .......................................elektronik posta adresi aracılığıyla ..........................iletişim formunu doldurarak bize bildirmeniz halinde; bildiriminiz tarafımızca tarafından hassasiyetle incelenecek ve çözüme ulaştırılmaya çalışılacaktır.